Nấm Rừng

Taythien.com

Nấm Linh Chi cỡ lớn!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a01

Giá: Loại 400k-550k/1kg

Nấm Linh Chi cỡ vừa!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a02

Giá: 250k-350k/1kg

Nấm Linh Chi cỡ nhỏ!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a28

Giá: 200k/1kg

Nấm Linh Chi cắt lát!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a03

Giá: loại dài: 360k/1kg

        loại vừa: 300k/1kg

        Loại ngắn: 200k/1kg

Nấm Lim Xanh rừng!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a04

Giá: 1,4 triệu

Nấm Cổ Cò!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a21

Giá: 1,6 triệu - 1,9 triệu/1kg

Nấm Trúc!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a22

Giá: 450k/1kg

Nấm Hắc Chi!

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a23

Giá: 1 triệu/1kg