Quả, Hoa, Lá Ngâm Rượu

Hoa Sâm Ngọc Linh tươi!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a14

Giá: 3 triệu/1kg

Lá Sâm Ngọc Linh tươi!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a25

Giá: 1,5 triệu/1kg

Lá Sâm Ngọc Linh khô!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a15

Giá: 2,8 triệu/1kg

Chuối Hột Rừng!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a16

Giá:90k/1kg

Chuối Cô Đơn!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a17

Giá:105k/1kg