Sâm, Củ, Rễ

TayThien.com

Sâm Dây Ngọc Linh Khô Loại To!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a05

Giá:500k/1kg

Sâm Dây Ngọc Linh Khô Loại Nhỏ!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a06

Giá: 350k-450k/1kg

Sâm Dây Ngọc Linh Tươi!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a07

Giá: size: 6 củ/1kg giá 400k.

        size: 10 củ/1kg giá 250k.

Sâm Cau Đỏ Tươi!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a08

Giá: 100k/1kg

Sâm Cau Đỏ Khô!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a09

Giá: 180k/1kg

Sâm Khỏe Konpne khô!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a24

Giá: 235k/1kg

Sâm Ngọc Linh!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a10

Giá: 2,9 triệu/9 củ/1kg

        3,8 triệu/5-6 củ/1kg

Củ Khúc Khắc( Bumxike)!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a27

Giá: 110k/1kg