Cao, Mật Ong

Mật ong ruồi nguyên tổ!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a11

Giá:450k/1kg

Mật ong ruồi vắt!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a12

Giá:950k/1kg

Mật ong khoái vắt!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a13

Giá:550k/1 lít

Cao Mật Nhân nguyên miếng!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a18

Giá:80k/1 lạng

Cao Mật Nhân viên sấy khô!

Thương hiệu: Taythien.com 

Mã sản phẩm: a26

Giá:145k/1 lạng