Yến Tổ

Còn hàng 

Yến Tinh

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a29

Giá: 3,4 triệu/ 100g

Còn hàng 

Yến T

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a30

Giá: 2,5 triệu/100g

Còn hàng 

Yến Tươi

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a31

Giá: 600k/100g

Còn hàng 

Yến Baby

Thương hiệu: Taythien.com

Mã sản phẩm: a32

Giá: 50k/viên