Làng Nác, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.